Teamcoaching

In een effectief team voelen de teamleden zich samen verantwoordelijk voor het resultaat: teamleden zetten het beste van zichzelf in, nemen initiatieven en er wordt constructief, direct en persoonlijk gecommuniceerd. Het is veilig genoeg om open en eerlijk met elkaar te bespreken wat je nodig hebt en wat je verwacht van elkaar.

Wanneer het daarentegen niet lekker loopt, stagneert de ontwikkeling van het team. Dit kan komen door onuitgesproken conflicten die de onderlinge relaties blokkeren. Het onuitgesproken conflict is voelbaar aan de manier waarop teamleden met elkaar omgaan en met elkaar praten: vaak aanvallend of juist vermijdend.

Met teamcoaching onderzoeken we waar de blokkades vandaan komen en hoe we deze kunnen slechten, zodat de energie in het team weer gaat stromen. Daarom richten we ons in een teamcoaching bij voorkeur op wat er gebeurt tussen de teamleden in het ‘hier en nu’.

Verkoop binnendienst

Op de verkoopafdeling binnendienst van een productiebedrijf ondervinden de teamleden problemen in de samenwerking. De teamleden lijken zich niet samen verantwoordelijk te voelen voor het teamdoel. Daarnaast is een aantal teamleden niet betrokken bij elkaar. Wanneer de leidinggevende dit bespreekbaar wil maken, leidt dit niet tot bewustwording en gedragsverandering, maar verschuilen de teamleden zich achter anderen in het team. Dit is een ongewenste situatie die ten koste gaat van de effectiviteit van het team en het werkplezier van de teamleden.

Nienke Ridder:

HR manager

“Op onze afdeling Verkoop Binnendienst verliep de samenwerking tussen een aantal collega's al geruime tijd niet naar wens. Er was zo weinig begrip voor elkaar dat de sfeer op de afdeling te snijden was en dat kwam ook de effectiviteit van de afdeling niet ten goede. Diverse medewerkers liepen op hun tenen. We hebben Christel gevraagd het team te coachen. Christel kiest voor een positieve insteek en stelt het team prikkelende vragen als: “Wanneer ga jij gelukkig naar huis?” en “Wat is effectief teamwerk eigenlijk?” Ook is er aandacht voor ieders eigen, unieke kwaliteiten, zodat medewerkers inzicht krijgen en begrip voor sterke kanten en kwetsbaarheid. Het coachtraject heeft bijgedragen aan meer begrip voor elkaar Dit uit zich in een positieve sfeer en een effectiever team. Christel wekt door haar openheid en doortastendheid vertrouwen bij zowel de medewerkers als de leiding”.

Met plezier je werk doen

Wederzijds Werkt ontwerpt een teamtraject dat begint met individuele gesprekken met de teamleden. Zij vullen de iPPQ scan in en bespreken de uitslag met de coach. Uit de gesprekken wordt duidelijk dat alle teamleden last hebben van de negatieve sfeer in het team. Bij een aantal is dit van invloed op hun prestaties en ook op het zelfvertrouwen. Alle teamleden geven aan dat er iets moet veranderen. Tijdens 4 coachsessies, die aan het eind van de werkdag worden gepland, gaat het team aan de slag. Allereerst wordt de coachvraag in kaart gebracht door te onderzoeken waar het team naar verlangt. “We willen weer met plezier ons werk doen”, is unaniem de wens. In de sessies wordt opnieuw gekeken naar de teamdoelen, de samenwerkingsdoelen en naar gewenst gedrag. Door dit samen te bespreken, ontstaat een steeds concreter gedeeld beeld van hoe het team wel en niet met elkaar om wil gaan. De drempel om concreet en direct naar elkaar te benoemen waar je wel en niet blij van wordt, is gaandeweg lager. Als de kou uit de lucht is, maakt het team een verdiepingsslag door stil te staan bij elkaars sterke kanten en positieve bijdragen. Teamleden spreken waardering uit en geven elkaar positieve feedback. Hiermee groeit de veerkracht van het team: het vermogen om onder of na moeilijke omstandigheden goed te functioneren en zelfs te groeien.


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op