Ondernemingsraden

Tijdens een training wordt vooral geleerd door te doen. Leren gebeurt in interactie met elkaar en met de trainer. Het versterken van de eigen vaardigheden en het reflecteren op eigen houding en gedrag staat hierbij centraal. Vaardigheden worden getraind met oefeningen, rollenspellen en aan de hand van casuïstiek van de deelnemers. De trainer plaatst het geleerde in een theoretisch kader en zorgt voor inhoudelijk input.

In samenwerking met SBIFormaat verzorg ik (start)trainingen voor ondernemingsraden met aandacht voor visieontwikkeling, teambuilding en vaardigheidstraining: onderhandelen, invloed uitoefenen, presenteren en achterbancommunicatie. Ook kunt u mij inschakelen als mediator indien de samenwerking binnen de OR of tussen OR en bestuurder problematisch verloopt.

Via de site van SBIFormaat kunt u zich inschrijven voor:

  • Coachvaardigheden voor het dagelijks bestuur, klik hier.
  • Positief leiding geven aan de ondernemingsraad, klik hier.
  • De psychologie van het overtuigen, klik hier.


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op