Recensies

“Christel heeft de groep van 15 fieldcoaches inzicht gegeven in de theorie en praktijk van coaching. Zij deed dit met veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de mensen. De deelnemers aan het leertraject geven aan dat zij nu meer inzicht hebben in wat klantgerichtheid voor henzelf betekent. En ook hoe zij hun collega’s hierin mee kunnen nemen en feedback kunnen geven. Na de training is de groep zelfstandig aan de slag gegaan met intervisie.”

Marie Hartmann, adviseur P&O

“Op onze afdeling Verkoop Binnendienst verliep de samenwerking tussen een aantal collega's al geruime tijd niet naar wens. Er was zo weinig begrip voor elkaar dat de sfeer op de afdeling te snijden was en dat kwam ook de effectiviteit van de afdeling niet ten goede. Diverse medewerkers liepen op hun tenen. We hebben Christel gevraagd het team te coachen. Christel kiest voor een positieve insteek en stelt het team prikkelende vragen als: “Wanneer ga jij gelukkig naar huis?” en “Wat is effectief teamwerk eigenlijk?” Ook is er aandacht voor ieders eigen, unieke kwaliteiten, zodat medewerkers inzicht krijgen en begrip voor sterke kanten en kwetsbaarheid. Het coachtraject heeft bijgedragen aan meer begrip voor elkaar Dit uit zich in een positieve sfeer en een effectiever team. Christel wekt door haar openheid en doortastendheid vertrouwen bij zowel de medewerkers als de leiding”.

Nienke Ridder, HR manager

“Wij wilden als team ambulant begeleiders in de hulpverlening een paar uur teambuilding doen. Doel was om te komen tot een duidelijker zicht op elkaars kwaliteiten en eventuele zwaktes in het team op tafel krijgen.Christel heeft ons een middag bij de hand genomen. Zij is een bevlogen, energieke, tactvolle, persoonlijke vrouw. Met haar eigen stijl, sterk afwisselend programma en prikkelende werkvormen heeft zij het maximale uit onze teammidddag weten te halen. We hebben een toffe tijd gehad met elkaar en ze heeft stukjes aangereikt waar we later als team verder mee konden en zijn gegaan.”

Paul Westerlaken, ambulant begeleider multidisciplinair team Profila Zorg

“Mijn behoefte aan een personal coach ontstond toen ik ontdekte dat ik een behoorlijke mate van onzekerheid en conflict vermijdend gedrag in mij had. Ook kon ik maar moeilijk met spanning omgaan. Ik was enorm geschrokken en dacht hier moet ik wat aan doen. Ik heb zoveel dromen die ik wil realiseren. Ik kwam in contact met Christel. Ik herinner mij nog goed dat ik mij in het begin van de eerste sessie erg ongemakkelijk voelde. Deze ongemakkelijkheid wist Christel snel weg te nemen en al snel ontstond een goede verbinding tussen ons in deze eerste sessie. Ik voelde mij erg veilig. Christel heeft in de sessies die daarop volgenden twee werkvormen gebruikt die mij erg aanspraken, namelijk rollenspel en meditatie. Hierdoor kreeg ik veel meer inzicht in mijzelf en mijn krachten. Tijdens de sessies en de maanden erna merkte ik dat mijn zelfvertrouwen toenam, ik veel beter voor mijzelf durfde op te komen en dat ik mij veel meer op mijn gemak voelde in belangrijke gesprekken. Daarnaast speelde er in de tijd dat de sessies plaatsvonden ook nog een groot relationeel probleem tussen mij en mijn toenmalige partner. Gelukkig nam Christel mijn persoonlijke crisis mee in de sessies en hielp mij daar zo ontzettend mee. Ik ben Christel erg dankbaar dat zij mij een belangrijke stap voorwaarts heeft geholpen. En nu zoveel jaar later pluk ik nog steeds de vruchten van onze ontmoetingen toen aan het begin van 2011. Bedankt Christel!”

Marc Schoots, Recreatie Noord-Holland
Zelf een reactie achterlaten?

Vul het onderstaande formulier in. Uw reactie wordt zichtbaar zodra deze is goedgekeurd