Intervisie

Intervisie is samen leren. Tijdens intervisie leren professionals van elkaar in een vaste structuur. Door successen te delen, problemen te bespreken, open vragen stellen, te luisteren, de dialoog te voeren, feedback en advies te geven, komen zij samen tot oplossingen voor problemen die spelen in de werksituatie. Het kan o.a. gaan om leervragen, omgaan met veranderingen, werkdruk of vragen over persoonlijk handelen. De professionele ontwikkeling van de deelnemers staat steeds centraal. Wederzijds Werkt helpt met het opzetten van intervisie en leert de deelnemers met verschillende modellen te werken, zodat zij zelf verder kunnen.


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op