Organisatietraject

Wederzijds werkt in organisaties in verandering en biedt hierbij ondersteuning aan professionals, afdelingen en teams. Wederzijds werkt vanuit de gedachte dat de organisatie tot bloei komt als de mensen hun talenten inzetten, waardengedreven werken èn plezier hebben in hun werk. Ontwikkeling van het individu is hierbij minstens zo belangrijk als aandacht voor de kwaliteit van de samenwerking.

Wederzijds Werkt ontwerpt trajecten op maat voor uw organisatie. Individuele begeleiding, teambegeleiding, intervisie, workshops, training en coaching kunnen deel uitmaken van een passend traject. Elk traject is erop gericht het lerend vermogen van de mensen, teams en leiding te vergroten. Wederzijds Werkt brengt professionals in contact met hun talenten, ambities en mogelijkheden, zodat zij vanuit verbondenheid met zichzelf en de omgeving optimaal bijdragen aan de missie van de organisatie.

Voor de naam Wederzijds Werkt is gekozen omdat mensen persoonlijk groeien en hun talenten ontwikkelen in relatie met elkaar. In relaties gaat het om jou en om mij, om ik en de ander. Relaties werken als er ruimte is voor elkaar, als wederkerigheid centraal staat. Als er balans is tussen zorgen voor jezelf en zorgen voor de ander, tussen ik, jij en wij,….als Wederzijds Werkt!

Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op