Christel Hebly

Na mijn studie Nederlands heb ik een aantal jaren lesgegeven aan middelbare scholen. Van 2000 tot 2011 was ik verbonden aan een instituut voor training en advies, waar ik een trainersopleiding deed en trainingen verzorgde op het gebied van communicatie, medezeggenschap en teamontwikkeling. Om mijn inzicht in bedrijfsprocessen te vergroten, deed ik in deze periode een opleiding bedrijfskunde. Een evenwichtige aandacht voor mens èn organisatie is voor mij wezenlijk, vandaar dat ik na deze bedrijfskundige opleiding een opleiding tot teamcoach heb gedaan, een aanvullende creatieve trainersopleiding (de trainer als regisseur) en van 2009 tot 2012 de driejarige opleiding tot Systeem- en Gestaltcoach. Sinds 2011 werk ik vanuit mijn eigen bureau Wederzijds Werkt, met als doel een bijdrage te leveren aan gelukkig en productief werken en leven.

In mijn aanpak zorg ik voor een balans tussen ondersteuning enerzijds en stevigheid en kracht anderzijds, tussen empathisch zijn en confronteren. Ik ben actief en persoonlijk betrokken in het leerproces, flexibel, resultaat- en oplossingsgericht; beslist geen reactieve, objectieve commentator, maar een actieve, positieve, betrokken trainer en coach. Ik maak gebruik van RET en Voice Dialogue en ik werk ervarings- , oplossings- èn systeemgericht. Daarnaast ben ik erg enthousiast over de inzichten uit de positieve psychologie.

Tijdens de training wordt vooral geleerd door te doen. Leren gebeurt in interactie met elkaar en met de trainer. Coachvaardigheden worden met elkaar geoefend met rollenspellen, maar ook met eigen leervragen van de deelnemers. Het versterken van de eigen vaardigheden en het reflecteren op eigen houding en gedrag staat hierbij centraal. De trainer plaatst het geleerde in een theoretisch kader en zorgt voor inhoudelijk input.

In mijn aanpak zorg ik voor een balans tussen ondersteuning enerzijds en stevigheid en kracht anderzijds, tussen empathisch zijn en confronteren. Ik ben actief en persoonlijk betrokken in het leerproces, flexibel, resultaat- en oplossingsgericht; beslist geen reactieve, objectieve commentator, maar een actieve, positieve, betrokken trainer en coach.

Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op