Positieve psychologie

Hoge werkdruk, deadlines, spanningen op het werk en troubles thuis zorgen voor energieverlies en maken een mens moe. Even rustig aan doen is vaak geen optie, want we leven in een tijd waarin de lat steeds hoger wordt gelegd: wie niet presteert, telt niet mee. Stress en burnout liggen op de loer.

Hoe blijven we met elkaar toch gemotiveerd, veerkrachtig en vitaal? Waar haal je de energie vandaan om alle ballen in de lucht te houden? Als je weet wat jou gelukkig maakt, dan weet je ook waar je energie van krijgt en hoe je jouw potentieel ten volle kunt benutten om gelukkig te werken en te leven en om optimaal te presteren.

(Arbeids)psychologen hebben zich lange tijd vooral gericht op het verminderen van klachten en problemen. Voor uiteenlopende klachten zijn effectieve behandelingen ontwikkeld. Geluk en welbevinden houdt echter niet rechtstreeks verband met de afwezigheid van klachten en problemen. Mensen met klachten kunnen toch een bevredigend en gelukkig leven leiden en de afwezigheid van klachten betekent niet automatisch dat mensen zich ook ontplooien en betekenis vinden in het leven.

De positieve psychologie onderzoekt wat maakt dat mensen tot bloei komen, floreren. Martin Seligman is de grondlegger van deze wetenschap van welbevinden en optimaal functioneren. Volgens Seligman en zijn collega’s bestaat de betekenis van je leven er uit dat je weet wat je talenten en sterke kanten zijn, en dat je deze inzet voor jezelf en je omgeving. Mensen die floreren weten waar ze hun bed voor uit komen en wat ze goed kunnen. Ze stellen doelen en bouwen aan positieve relaties. Dit geldt zowel voor mensen mèt als zonder betaald werk.


Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op